Rezervasyon ve Tur Satış Sözleşmesi

İşbu hizmet satış sözleşmesi, DÜŞ PATİKASI TURİZM ORGANİZASYON TAŞ. VE HAB. HİZ. LİMİTED ŞİRKETİ . (bu sözleşmede bundan sonra Düş Patikası Turizm olarak anılacaktır) ile aşağıda adı ve adresi bulunan katılımcı (bu sözleşmede bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır) arasında imzalandıktan itibaren taraflarca kabul edilmiş olur ve yürürlüğe girer.

1. Genel Konular ve Hizmetin Özellikleri:

1.1 Düş Patikası Turizm ile Müşteri arasında yapılan işbu sözleşme uyarınca, Düş Patikası Turizm'in Müşteri ile paylaştığı ayrıntılı tur programında belirtilen turistik gezi ile ilgili olarak, turda yer alan hizmetleri sağlamayı, Müşteri ise işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

1.2 Ayrıntılı tur programında Düş Patikası Turizm tarafından verilecek hizmetin başlıca noktaları, turun hareket ve dönüş saat ve tarihleri, ziyaret güzergâhları, ulaşım araçları cinsleri ve sınıfı, verilen yemek öğün sayısı, rehber ve danışmanlık hizmetleriyle diğer hizmet ve bilgiler verilir. Tur tutarı, bu tutara dâhil olan ve olmayan hizmetler net olarak belirtilir.

1.3 Ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formları işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçalarıdır ve Müşteri işbu hizmet satış sözleşmesini imzalayarak bunu kabul etmiş olur.

1.4 Düş Patikası Turizm ayrıntılı tur programında belirtilen otelleri, restoranları belirtilen kategori içerisinde kalmak kaydıyla tur başlamadan önce, gezilecek yerlerin sıralarını ve zamanlarını tur başlamadan önce veya tur sırasında  gerekli gördüğü takdirde Müşteri'nin avantajına olacak şekilde değiştirebilir.

2. Rezervasyon ve Ödeme Koşulları

2.1 Bir rezervasyon ve satış, işbu sözleşmenin ve Düş Patikası Turizm tarafından Müşteriye sunulan ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formlarının Müşteri tarafından okunması, doldurulması, imzalanması, ön ödemenin zamanında yapılması ve Düş Patikası Turizm yetkilisinin onaylamasıyla ile gerçeklik ve kesinlik kazanır.

2.2 Birden fazla kişi ya da grup adına rezervasyon yaptıran Müşteri, işbu sözleşme koşullarını, ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formlarındaki bilgileri ve içerikleri adına rezervasyon yaptırdığı diğer kişilere tam olarak bildirmekten ve onların onaylarını almaktan sorumludur.  Diğer kişilerin sorumluluk ve yükümlülüklerini bildikleri kabul edilir. Diğer kişilerin bu eksikliklerinden doğan anlaşmazlıklardan sorumlu Müşteri'dir, Düş Patikası Turizm hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2.3 İki kişilik odada tek kişi kalmak isteyerek rezervasyon yaptıran Müşteri için istekleri doğrultusunda bir oda arkadaşı, turun hareket tarihinden 15 gün öncesine kadar bulunamadığı takdirde Müşteri, tek kişi farkını ödemek ya da geziyi iptal ettirmek zorunda kalır.

2.4 İki kişilik odada kalmak isteyen ve oda arkadaşı da bulunan bir Müşteri herhangi bir zamanda turunu iptal ettiği takdirde, diğer kişi single oda farkını ödemeyi kabul etmezse turunu iptal eden Müşteri'nin iade hakkı olsa bile single oda farkı Müşteri iade tutarından düşülür.

2.5 Ön ödeme, ara ödeme ve son ödemelerin tarihleri, tutarları, ödeme imkanları ve gecikme cezaları her ayrıntılı tur programında, ayrı ayrı belirtilir.

2.6 Ödemeler döviz yerine Türk Lirası (TL) olarak ödenmek istendiğinde o günün TCMB Döviz Satış Kuru esas alınır.

2.7 Müşteri'nin banka aracılığıyla yapacağı her ödemedeki banka masrafları Müşteri' ye aittir. Düş Patikası Turizm'in hesabına yapılacak ödeme, net tutar olmalıdır.

2.8 Ön ödemenin yapıldığı tarihten turun hareket tarihine kadar gerçekleşebilecek yakıt, havalanı vergisi, KDV, gidilecek ülke ve şehirlerdeki özel vergiler ile turizm hizmetlerini ilgilendiren her türlü ücret, harç ve vergilerdeki değişiklikler tur ücretlerine yansıtılır.

2.9 Düş Patikası Turizm, Müşteri için zorunlu seyahat güvence sigortası yaptırtmakla yükümlüdür. Bu sigorta poliçesinde belirtilen hükümler geçerlidir. Müşteri, bu zorunlu seyahat güvence sigortasının police koşullarını yeterli bulmazsa münferit olarak yeni bir sigorta yaptırabilir. Ancak Düş Patikası Turizm 'in yaptığı sigortanın iptalini veya sigorta tutarı iadesini talep edemez.

3. Zorunlu Değişiklikler ve Bunlardan Kaynaklanan Tur İptalleri:

3.1 Doğal afetler (deprem, sel, yangın, tayfun, heyelan...vb), olağanüstü haller (savaş, terör..vb), halk hareketleri (grev, yürüyüş, yol kapatılması...vb), sağlık sorunları ( salgın hastalık, karantina...vb), olağanüstü hava muhalefetleri ( şiddetli kar yağışı ve tipi, sis, şiddetli fırtına, yıldırım düşmesi), devletlerarası diplomatik sorun ve gerginliklerden oluşan seyahat uyarı ve kısıtlamaları, ulaşım şirketlerinden ve/veya rezervasyon yapılan  otellerden herhangi birinin tasfiyesi, iflası, planlanan konser ve etkinliklerin bu sebeplerden dolayı iptali gibi özel kısıtlamalar ve bunlar dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir diğer sebepten, doğrudan veya dolaylı olarak, Düş Patikası Turizm'in kusuru bulunmayan veya öngörülemeyecek her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan Düş Patikası Turizm sorumlu olamayacağı gibi,Düş Patikası Turizm bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ve Düş Patikası Turizm 'a maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez.Düş Patikası  Turizm bu sebeplerden dolayı turda değişiklik yapabilir veya turu iptal edebilir.

3.2 Düş Patikası Turizm ile her türlü ulaşım araçları arasında yapılan anlaşmaların aksine bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarından, kaza yapmalarından, sürücülerinin şahsi kusurlarından Düş Patikası Turizm sorumlu tutulamaz ve Düş Patikası Turizm'e maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Uçak saatlerinde meydana gelebilecek herhangibir değişiklik, rötar  veya iptalden Düş Patikası Turizm sorumlu tutulamaz. Müşteri, uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde havayolu şirketi tarafından uçuşlarda her türlü değişiklik ve düzenleme yapılabileceğini kabul ve ikrar eder.

4.Düş Patikası  Turizm ve Müşteri İptal Koşulları:

4.1. Düş Patikası Turizm, müşterinin belirtilen tarihlerde ödeme yapmaması durumunda ödemelerdeki gecikmelerde mecbur kalmadığı halleder de gecikme faizi uygulamaz. Ancak müşteri ayrıntılı tur programında aksi belirtilmediği sürece turun hareket tarihinden en geç 15 gün öncesine kadar ödemelerini tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde Düş Patikası Turizm işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal etme hakkını saklı tutar ve uçak, otel, etkinlik ve konser biletleri hariç tüm ödemeleri geri iade eder.

4.2. Düş Patikası Turizm, gerekli gördüğü durumlarda, Müşteri' den onay almaksızın ancak Müşteri'ye bildirmek kaydıyla tur hareket tarihinden; şehir içi turlarda 3 iş günü öncesinden, yurt içi turlarda 3  iş günü öncesinden, yurt dışı turlarda ise 15 iş günü öncesinden turu iptal edebilir. Bu tür bir iptalde Düş Patikası Turizm, Müşteri'ye ödediği ücreti iade etmekle yükümlüdür. Ancak Müşteri iptalden dolayı tazminat talep edemez.

4.3. Müşteri, nedeni ne olursa olsun herhangi bir sebeple şehir içi turlarda 7  iş günü öncesinden, yurt içi turlarda 15 iş günü öncesinden, yurt dışı turlarda 30 iş günü öncesinden turu iptal ettiği takdirde ödemiş olduğu ücretin tamamını iade alır. İade Düş Patikası Turizm’e ödeme yapılan hesaba veya kredi kartına iptalin haber verilmesinden 15 gün içerisinde yapılır.

4.4. Bu tarihlerden sonra nedeni ne olursa olsun Müşteri tarafından yapılacak herhangi bir iptalde Müşteri, tur ücretinin kalan bakiyesinin tamamını ödemeyi taahhüt eder ve o ana kadar yapmış olduğu ödeme iade edilmez. Eğer bu zaman zarfında yerine başka bir Müşteri bulunursa ödediği ücretin tamamı geri iade olunur. İade Pusula Turizm'e ödeme yapılan hesaba veya kredi kartına iptalin haber verilmesinden 30 gün içerisinde yapılır.

4.5. Müşteri iptal tarihi ne olursa olsun adına alınmış olan uçak, otel, etkinlik ve konser biletleri ücretlerini ödemeyi taahhüt eder.

4.6. Müşteri satın aldığı turu şehir içi günlük turlarda 7 iş günü öncesine, yurt içi turlarda 15 iş günü öncesine kadar, yurt dışı turlarda 30 iş günü öncesine kadar bir başkasına devredebilir. Düş Patikası Turizm bu sürenin müşteri lehine uzaması için elinden gelen gayreti göstereceğini taahhüt eder. Devir alan kişi, bakiyeden, devir alınmasıyla doğabilecek masraflardan devir edenle birlikte müteselsilden sorumludur. Devir alan kişinin işbu satış sözleşmesi ve formlarda imzası olmasa bile işbu sözleşme hükümleri ile bağlıdır.

4.7. Müşteriye olan iade tutarı Düş Patikası Turizm'e yapılan döviz cinsinden yapılır.

4.8. Zamanında vize alınamaması durumunda tur iptal koşulları işbu sözleşmenin 3, 4, 5 ve 6, 7. maddelerinde belirtilmiştir. Vize alımında Düş Patikası Turizm, Müşteri ile konsolosluklar arasında aracılık hizmeti vermektedir. Zamanında başvuru ve konsoloslukların talep ettikleri belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak sunmak müşterinin sorumluluğu altındadır. Vize alınamamasından Müşteri, Düş Patikası Turizm hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

 

5. Düş Patikası Turizm ve Müşteri' nin Kusurları

5.1 Düş Patikası  Turizm, işbu sözleşmenin 1., 2., 3. ve 4. maddelerinde belirtilen sebeplerin dışında Düş Patikası  Turizm'den kaynaklanan sebeplerle işbu sözleşmeye uyulmaması durumunda ödenmiş olan paranın tümünü müşteriye iade etmeyi taahhüt eder.

5.2 Müşteri, tur içinde belirtilen herhangi bir hizmeti alamadığını belgelediği takdirde turun ilgili kısmının ücreti Düş Patikası  Turizm tarafından müşteriye iade edilir. Ancak, Müşteri şikayetini tur sırasında belgeleyerek bildirmediği takdirde iade veya tazminat hakkını kaybeder. Tur sonrasında yapılan şikayet veya iyileştirme önerileri iade veya tazminat hakkı doğurmaz.

5.3 Zamanında yapılmayan ödemelerden, Düş Patikası  Turizm'e zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırılmayan belgelerden doğabilecek tüm sonuçlardan Müşteri sorumludur, Düş Patikası  Turizm sorumlu tutulamaz. Bu durumda Düş Patikası  Turizm, işbu sözleşmeyi ve Müşteri'nin tura katılımını iptal etme hakkını saklı tutar.

5.4 Müşteri, Düş Patikası  Turizm'e sunduğu bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder.Düş Patikası   Turizm, tur organizasyonlarında bu bilgi ve belgeleri baz alır. Bu belgelerin yanlış veya eksik olması, kaybolması, Müşteri'nin herhangi bir sebeple yurt dışına çıkışının adli merciler veya kolluk kuvvetlerince engellenmesi, yasaklanması, Müşteri'nin bu sebeplerle havalimanında tutulması, yurt dışında gezi süresinde veya sınırlarda tutuklanması, göz altına alınması durumundan Müşteri sorumludur ve ücret iadesi veya tazminat talebinde bulunamaz.

5.5 Müşteri, turun başlangıç noktasına geç kalmasıyla uçağı kaçırmasından, tur sırasında kendisinden kaynaklanan sebeplerle buluşma ve hareket noktasına geç kalarak turu kaçırmasından sorumludur. Müşteri, bu sebeplerden dolayı hiçbir şekilde Düş Patikası  Turizm'i sorumlu tutamaz, iade veya tazminat talebinde bulunamaz.

5.6 Müşterinin kişisel sorun veya mazeretleri sebebiyle turu yarıda keserek turdan ayrılması, belirtilen otelde kalmak istememesi sebeplerinden dolayı Düş Patikası  Turizm sorumlu değildir ve ücret iadesi yapılmaz.

5.7 Müşteri kendi sağlık problemlerinden dolayı Düş Patikası  Turizm'i sorumlu tutamaz. Turun sağlık ve kondüsyon durumuna uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur.

5.8 Otel, hizmet sunulan mekan ve araçlara Müşteri'den gelen maddi hasar ve zararlardan Müşteri sorumludur, Düş Patikası   Turizm'i hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

5.9 Tur ücretine dahil olmayan ekstra bagaj ücretleri, tur ücretine dahil olmayan valiz taşımalarından müşteri sorumludur. Havaalanlarında sorulan bagajla ilgili sorulardan, bagajın muhteviyatından, kabin içi bagajın muhteviyatından müşteri sorumludur.

5.10 Bagajın havaalanlarında hasara uğraması veya kaybolmasından Düş Patikası  Turizm sorumlu değildir. Düş Patikası  Turizm bagajın bulunması ile ilgili gerekli girişimlerde bulunur, bagajın verilen adrese gelmesini takip eder ve Müşteri' nin sigorta ve havayolula iletişime geçmesinde aracı olur.

5.11 Ayrıntılı tur programında belirtilen tur ücretine dahil olmayan her türlü harcama Müşteri' ye aittir ve ödemekle yükümlüdür.

5.12 Müşteri tur süresince yanında bulundurduğu veya tur sırasında satın aldığı her türlü kıymetli evrak ve eşyasından sorumludur. Bunların kaybolmasından dolayı Düş Patikası  Turizm 'i sorumlu tutamaz.

5.13  Tur liderleri turun akışı ile ilgili bilgilendirmeleri açıkça yapmakla yükümlüdürler. Tur sırasında yapılan genel duyuruları duymamaktan, unutmaktan ya da bilinçli olarak uymamaktan kaynaklanan sorunlardan Müşteri sorumludur.

5.14 Müşteri, tur ve programla ilgili kurallara, bulunulan ülkenin ve mekânların kurallarına uymayı, turdaki diğer kişilerin her türlü haklarına saygı göstermeyi peşinen kabullenir. Bunlara uymamaktan kaynaklanan sorun ve zararlardan Müşteri, Düş Patikası Turizm'i ve diğer Müşterilere karşı sorumludur.

6. Anlaşmazlık

İşbu sözleşme hükümleri Türk hukukuna tabidir.

İşbu satış sözleşmesi, ayrıntılı tur programı formu ve tur kayıt formlarından doğabilecek tüm ihtilaflarda Düş Patikası Turizm'in kayıtları kesin delil sayılacaktır.

İşbu satış sözleşmesi, ayrıntılı tur programı formu ve tura katılım formlarından doğabilecek tüm ihtilaflarda İstanbul (merkez) mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidirler.

Düş Patikası Turizm ve Ticaret Limited Şirketi

*Düş Patikası Turizm şartlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 

  • Bonus Kart
  • Maximum Kart
  • World Kart